Anody

Anody

Standardowo, zbiorniki emaliowane (nie tylko solarne) zawierają anodę magnezową której zadaniem jest ochrona zbiornika przed korozją. Anoda rozpuszczając się, chroni płaszcz zbiornika w miejscach gdzie z różnych przyczyn woda ma kontakt za stalą. Producenci zbiorników wymagają wymianę anody najrzadziej co 18 miesięcy. Jest to warunek utrzymania gwarancji i długiej eksploatacji zbiornika.

Jako lekarstwo na problemy i czynności związane z eksploatacją zbiornika z anodą magnezową rekomendujemy montaż aktywnej anody tytanowej. Jest ona podłączona do sieci 230V za pomocą zasilacza (potencjostatu). Anoda chroni zbiornik przed korozją regulując prądy płynące pomiędzy anodą a płaszczem zbiornika. Czytając różne dostępne źródła zaznaczamy, że ani anoda magnezowa ani tytanowa NIE chroni zbiornika przed wytrącaniem się i osiadaniem w nim kamienia, od tego służą stacje uzdatniania wody.Wybierz: